AppleThink Symposium: detailed description and programme

[Informāciju latviešu valodā skatīt zemāk]

AppleThink symposium will take place in Artists Residency Centre SERDE in Aizpute, Latvia from September 13 till September 15 and it will focus on creative trans-disciplinary approaches to apples and their diverse use after harvest. The AppleThink event is organised by RIXC and it takes place in the framework of the European partnership project Survival Kit.

Artists, who once were exploring the boundaries of the digital realm, are today investigating survival tactics and resilience experiences that have been used in different times and by different cultures. In the quest for a sustainable future these emergent art practices are adapting, mixing and combining methods and techniques grounded in historical and traditional cultures, with emerging technologies, scientific research, and contemporary practices in today’s urban and rural communities.

Apples are one of the most harvest-rich, yet under-exploited resources available in Latvia and other post-kolkhoz (collective Soviet farms) countries. AppleThink event aims to re-approach our ‘habitual’ apples from a variety of different perspectives. The event will bring together an international trans-disciplinary group of participants, who will share their knowledge and experience by approaching apples as a ‘real’ resource of food and energy, as well as as a cultural metaphor for fecundity and wealth.


This year we will research and do experiments with apples. View from the last year Aronia workshops in SERDE. | Šogad SERDĒ būs āboli, pagājušo gadu bija – aronijas. Skats no “Aroniju” radošās darbnīcas Aizputē 2011. gada rudenī.

AppleThink symposium from September 13 till September 15 will explore apples. We will start with the process of traditional fermenting, brewing, juicing, and preserving, ending up with experimental investigations: Can an apple be a transmitter of energy? How can one build a ‘bacteria-battery’ from apples-waste? How can apple-electricity signals be interpreted through sonification and visualization?

On Thursday, September 13, and Friday, September 14 AppleThink symposium programme will include presentations and discussions by artists, curators, science researchers, and community activists who will be discussing different survival strategies ranging from the concepts of ‘downshifting’ and ‘withdrawal’, to the approach of ‘resilience’ and a ‘techno-ecologies’ perspective.

The AppleThink symposium will end on Saturday, September 15 – we invite everybody to the APPLETHINK OPEN PROGRAMME and local outdoor Apple Market. Beside apples and local farmers products there will be a symbolic sale-exhibition where the artifacts created during the symposium will be displayed for wider audience. In addition, visitors will be able to participate in the collaborative working session “Bacteria Battery” during which RIXC artists and young biologists from the University of Latvia will investigate and test the electricity power gained from the apples residues. Meanwhile SERDE’s members will invite people to share their experience and knowledges of the various uses of the apples in the households. The visitors are welcome to bring the apples as well as homemade apple products.

The outcomes of the AppleThink symposium will be presented for public during the Art+Communication Festival conference titled ‘Art of Resilience’ which will take place in Riga, October 4-6, 2012.

The AppleThink symposium is organised by RIXC, The Center for New Media Culture in Riga in collaboration with Latvian Contemporary Arts Center and Artists Residency Centre SERDE from Latvia, as well as Pixelache Helsinki from Finland.

* Location of the AppleThink symposium: Artists Residency Centre SERDE, Atmodas street 9, Aizpute, Latvia
* More information about AppleThink also on RIXC’s homepage, Facebook and Twitter.
* Contacts: RIXC, the Centre for New Media Culture, Rasa Šmite, [email protected], ph. +371 26546776
* Support: State Culture Capital Foundation, The Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Nordic Culture Point, EU programme Culture 2007–2013 in the framework of the project “Survival Kit. Art linking society, knowledge and activism”, Kurzeme Culture Programme of State Culture Capital Foundation, Aizpute City Council.


This autumn we will measure the electricity power gained from apples residues. View from this summer “Bacteria Battery” working session in which young biologists together with artists were experimenting and obtaining power from the bacteria living in the pond. | Šoruden Aizputē elektrību iegūsim no ābolu pārpalikumiem. “Baktēriju baterijas” darbnīcas – jaunie biologi kopā ar māksliniekiem eksperimentē, kā no dīķa iegūt elektrību, “Renewable Lab” simpozijs, 2012. g. vasara.

“APPLETHINK” PROGRAMME

Thursday, September 13

14.00 Leaving Riga to Aizpute from RIXC (11. novembra krastmala 35-201, Riga)
17.00 Dinner in Aizpute, SERDE Great House (Atmodas iela 9, Aizpute)
18.00-21.00 Evening programme (Session 1): presentations and discussions

Friday, September 14

8.00 Breakfast
9.00-12.30 Morning programme (Session 2): presentations and discussions
12.30 Lunch [13.30 Part of the participants leave for Riga]
13.30-18.00 Afternoon programme: workshops
18.00 Dinner [Arriving participants who leave Riga at 17:00]
19.00-21.00 Evening programme (Session 3): presentations and discussions

Saturday, September 15

9.00 Breakfast
10.00-14.00 OPEN PROGRAMME – workshops open for public (“Bacteria Battery”, “Apple wine-making” etc.) and Open-air apple market in the yard of SERDE Great House
14.00 Lunch
15.00 Leaving Aizpute to Riga (from SERDE Great House)

 

“APPLETHINK” PARTICIPANTS:

Pascal Keiser un Mylène Lauzon / Technocité (Belgium), Antoine Conjard, Eliane Sausse un Émilie Gindres / Hexagone Scène nationale de Meylan (France), Andrew Paterson / Pixelache Helsinki (Finland), Lily Diaz-Kommonen (Finland), Mari Keski-Korsu (Finland), Artūrs Gruduls and Zane Rutkovska / Faculty of Biology of University of Latvia, Signe Pucena and Uģis Pucens /SERDE, Inga Lāce, Solvita Krese, Zane Dātava and Elza Zīda / LMC, Geir Tore Holm, Sossa Jorgensen and Julita Wojcik / Survival Kit “Downshifitng” artists, Rasa Šmite, Raitis Šmits, Daina Siliņa and Agnese Baranova / RIXC, Ilva Skulte, New Media Art students from Liepaja University etc.

 

“ĀBOĻOŠANAS” simpozijs Aizputē

Šoruden no 13. līdz 15. septembrim Mākslinieku rezidenču centrā “Serde” Aizputē Laikmetīgās mākslas festivāla “Survival Kit” ietvaros norisināsies starptautisks simpozijs ar nosaukumu “Āboļošana”, kas risinās tēmu par āboliem un to daudzveidīgajām izmantošanas iespējām pēc ražas novākšanas.

Āboli ir vieni no ražas ziņā visbagātīgākajiem, tai pat laikā – vieni no nepietiekami izmantotajiem resursiem Latvijā un citās bijušo “kolhozu” zemēs. “Āboļošanas” simpozijs tiecas rast jaunu pieeju kā paskatīties uz mums tik pierastajiem āboliem no pēc iespējas dažādākām perspektīvēm. “Āboļošanas” radošās darbnīcas pulcēs starptautisku starpdisciplināru dalībnieku grupu, kas dalīsies savās zināšanās un pieredzē, izmantojot ābolus gan kā ‘īstu’ ēdienu un enerģijas resursu, gan kā simbolisku metaforu ražībai un pārpilnībai. “Āboļošanas” simpozija dalībnieki pētīs un izmantos metodes un tehnikas, kas sakņojas vēsturiskās un tradicionālās kultūrās, vienlaikus adaptējot, miksējot un kombinējot tās ar jaunajām tehnoloģijām, zinātniskās pētniecības pieeju, kā arī ar urbānās un agrārās kultūras mūsdienu praksēm.

No 13. līdz 15. septembrim Aizputē norisināsies “Āboļošanas” simpozijs, kuru uzmanības lokā būs viss par un ap āboliem. Simpozijs sāksies ar tradicionālākiem procesiem – sulu spiešanu, raudzēšanu, vīna brūvēšanu un konservēšanu. Turpinājumā notiks pievēršanās arī eksperimentālākiem meklējumiem: Vai āboli var būt enerģijas avots? Kā varētu uzbūvēt “baktēriju bateriju” no ābolu pārpalikumiem? Kā “ābolu elektrības” signāls var tikt interpretēts vizualizācijā un sonifikācijā?

Ceturtdien, 13. septembrī, un piektdien, 14. septembrī, “Āboļošanas” simpozija programmā – teorētiskas lekcijas, mākslinieku prezetntācijas un diskusijas, kurās piedalīsies mākslinieki, kuratori, zinātnieki un pētnieki, kā arī aktīvākie Aizputnieki. Tiks diskutēts ar dažādām izdzīvošanas stratēģijām mākslu ‘pielāgoties’ un citām ‘tehno-ekoloģiskām’ idejām, kas risina attiecīas starp dabu un cilvēku sabiedrību ar tās visuresošajām tehnoloģijām.

Sestdien 15. septembrī SERDES rezidenču mājas pagalmā notiks”ĀBOĻOŠANAS” ATVĒRTĀ PROGRAMMA, kur no plkst. 10.00 līdz 14.00 aicinām visus interesentus uz brīvdabas “tirdziņu”. Līdzās āboliem un vietējo zemnieku saražotajai produkcijai, simboliskā izstādē-pārdošanā varēs iegādāties “Āboļošanas” radošajās darbnīcās tapušos artefaktus, un iepazīties ar citiem simpozija radošo darbnīcu rezultātiem. Interesentiem būs iespēja piedalīties RIXC mākslinieku un LU jauno biologu atvērtajās darbnīcās “Baktēriju baterija”, kur kopīgi eksperimentēsim, kā iegūt elektrību no ābolu pārpalikumiem. Savukārt radošajās darbnīcās, ko organizēs SERDE, apmeklētāji varēs iepazīties un dalīties savā pieredzē par āboļu ražas izmantošanu mājsaimniecībās – tādēļ apmeklētāji ir laipni aicināti paņemt līdzi ābolus vai pašgatavotus “darinājumus” no āboliem.

Simpozija rezultāti tiks prezentēti plašākai auditorijai konferencē “Art of Resilience” (‘māksla pielāgoties’) Rīgā no 5. un 6. oktobrī, kas ir vēl viens no RIXC organizētajiem pasākumiem Eiropas sadarbības projekta Survival Kit ietvaros un kas notiek festivāla “Māksla+Komunikācija 2012” ietvaros.

“Āboļošana” ir sadarbības projekts, ko realizē Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Laikmetīgās mākslas centrs LMC un Mākslinieku rezidenču centrs “Serde” no Latvijas, kā arī Pixelache Helsinki no Somijas.

* Informācija par āboļošanu arī RIXC mājaslapā, Facebook un Twitter.
* Kontaktpersona: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Rasa Šmite, [email protected], mob. tālr. 26546776
* Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Nordic Culture Point, ES programma Kultūra 2007–2013 projekta “Survival Kit. Art linking society, knowledge and activism” ietvaros, VKKF Kurzemes Kultūras programma, Aizputes novada dome

 

“ĀBOĻOŠANAS” PROGRAMMA:

Ceturtdiena, 13. septembris

14.00 Izbraukšana no RIXC (11. novembra krastmala 35-201, Rīga) uz Aizputi
17.00 Vakariņas Aizputē, Serdes Lielajā mājā (Atmodas iela 9, Aizpute)
18.00-21.00 Vakara programma (1. sesija): prezentācijas un diskusijas

Piektdiena, 14. septembris

8.00 Brokastis
9.00-12.30 Rīta programma (2. sesija): prezentācijas un diskusijas
12.30 Pusdienas [13.30 daži dalībnieki brauc prom uz Rīgu]
13.30-18.00 Pēcpusdienas programma: radošās darbnīcas
18.00 Vakariņas
[Ierodas daži jauni dalībnieki, kas 17.00 izbrauc no Rīgas]
19.00-21.00 Vakara programma (3. sesija): prezentācijas un diskusijas

Sestdiena, 15. septembris

9.00 Brokastis
10.00-14.00 ATVĒRTĀ PROGRAMMA – ikvienam atvērtas radošās darbnīcas (“Baktēriju baterija”, “Ābolu vīna darīšana” u.c.) un “Āboļošanas” tirdziņš Serdes mājas pagalmā
14.00 Pusdienas
15.00 Izbraukšana no Aizputes (Serdes Lielā māja) uz Rīgu

 

“ĀBOĻOŠANAS” DALĪBNIEKI:

Pascal Keiser un Mylène Lauzon / Technocité (Beļģija), Antoine Conjard, Eliane Sausse un Émilie Gindres / Hexagone Scène nationale de Meylan (Francija), Andrew Paterson / Pixelache Helsinki (Somija), Lily Diaz-Kommonen (Somija), Mari Keski-Korsu (Somija), Artūrs Gruduls un Zane Rutkovska / LU Bioloģijas fakultāte, Signe Pucena un Uģis Pucens /SERDE, Inga Lāce, Solvita Krese, Zane Dātava un Elza Zīda / LMC, Geir Tore Holm, Sossa Jorgensen un Julita Wojcik / Survival Kit “Downshifitng” mākslinieki, Rasa Šmite, Raitis Šmits, Daina Siliņa un Agnese Baranova / RIXC, Ilva Skulte, LiepU Jauno mediju mākslas studenti u.c.

 

by Daina / RIXC