NORTH Creative Network

logo eea grants copy_165pixdivkrasu_rgb-45_150pix

 

NORTH Creative Network – for open innovation and cultural exchange
Project No. EEZLV04/GSKA/2013/29

NORTH Creative Network – for open innovation and cultural exchange project is being developed by project partners from Latvia, Iceland and Norway in a result of the project activities, taking place in all three countries. The project mission is to contribute towards sustainable culture development by designing and building more accessible routes into the sector of creative industries.

The project consists of three main activities:
1. Creative WorkLabs – for developing creative scenarios on Northern ‘renewable futures’ – include five art and science workshops and ‘public shows’ introducing the future of water, plant electricity, open source bioart and other innovations.
2. Innovation Festivals – for disseminating project ideas and WorkLab results for wider public –features special ‘creative showcase’ events as well as conference, exhibitions, live performances.
3. PR and Creative Networking – for providing the link between partners, participants and public – include creative apprenticeship programme, information and publicity activities.

Project activities:

 1. THE FUTURE OF WATER
  Art-Science WorkLab and North Creative Network Meeting
  September 26 – 28, 2014, Riga, Latvia
 2. PIKSLAVERK 2015 FESTIVAL
  Melting on Ice WorkLab and collaboration with Raflost Festival
  May 19 – 24, 2015, Reykjavik, Iceland
 3. ARTICLE BIENNALE 2016 Pre-Event
  Art-Science Seminar and Exhibition
  March 10 – 13, 2016, Stavanger, Norway
 4.  RIXC ART SCIENCE FESTIVAL 2015
  North Transformative Ecologies Exhibition and Performances
  October 7 – November 22, 2015, Riga, Latvia

Kreatīvais tīkls ZIEMEĻI – atvērtai inovāciju un kultūras apmaiņai
Projekta Nr. EEZLV04/GSKA/2013/29

Projektu “Kreatīvais tīkls ZIEMEĻI – atvērtai inovāciju un kultūras apmaiņai” veido projekta partneri no Latvijas, Islandes un Norvēģijas, īstenojot projekta aktivitātes visās trijās partnervalstīs. Projekta galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu ilgtspējīgas kultūras attīstībā, padarot pieejamāku ceļu uz radošo industriju sektoru.

Projekts sastāv no trim galvenajām aktivitātēm:
1. Radošās laboratorijas – ar mērķi attīstīt radošus scenārijus Ziemeļeiropas “atjaunojamajai nākotnei”. Aktivitāte ietver piecas mākslas un zinātnes laboratorijas un publiskas prezentācijas, iepazīstinot ar ūdens, augu un elektrības nākotni, kā arī ar “atvērtā koda” pieeju biomākslā un citām inovācijām.
2. Inovāciju festivāli – ar mērķi tālākai un plašākai projekta ideju un radošo laboratoriju darba rezultātu izplatīšanai. Aktivitāte ietver īpašus radošo simpozijus (showcase) pasākumus, konferenci, izstādes un performances.
3. Publicitāte un radošie tīkli – ar mērķi veidot noturīgu saikni starp partneriem, dalībniekiem un sabiedrību. Aktivitāte ietvers arī radošās prakses programmu un dažādus informācijas un publicitātes pasākumus.

Project partners | Projekta partneri:

RIXC_logo_100pix
RIXC Center for New Media Culture (Riga, Latvia)
Jauno mediju kultūras centrs RIXC (Rīga, Latvija)

An association for electronic arts Lorna (Reykjavik, Iceland)
Elektroniskās mākslas biedrība Lorna (Reikjavīka, Islande)

Piksel Festival (Bergen, Norway)
Festivāls Piksel (Bergena, Norvēģija)

i/o/lab Centre for Future Art (Stavanger, Norway)
Nākotnes mākslas centrs i/o/lab (Stavangera, Norvēģija)