AppleThink symposium in Aizpute TV / Par Āboļošanu Aizputes televīzijā

AppleThink open programme and apple market in Serde’s yard in Aizpute TV. About apple-waste battery starting from 11:30 min! / Aizputes televīzija atspoguļojusi “Āboļošanas” simpozija atvērto programmu un ābolu tirdziņu Serdes pagalmā, paldies! Par ābolu baterijas radošo darbnīcu skatīt no 11:30 min.