Call: APPLETHINK Creative Camp in Aizpute, September 13-15, 2012

[Teksts latviešu valodā zemāk]

CALL FOR PARTICIPATION:

APPLETHINK Creative Camp will take place in Aizpute, Latvia, September 13-15, 2012, focused on creative trans-disciplinary approaches to apples and their diverse use after harvest. Artists, who once were exploring the boundaries of the digital realm, are today investigating survival tactics and resilience experiences that have been used in different times and by different cultures. In the quest for a sustainable future these emergent art practices are adapting, mixing and combining methods and techniques grounded in historical and traditional cultures, with emerging technologies, scientific research, and contemporary practices in today’s urban and rural communities.

Apples are one of the most harvest-rich, yet under-exploited resources available in Latvia and other post-kolkhoz (collective Soviet farms) countries. AppleThink event aims to re-approach our ‘habitual’ apples from a variety of different perspectives. The event will bring together an international trans-disciplinary group of participants, who will be sharing their knowledge and experience by approaching apples as a ‘real’ resource of food and energy, as well as as a cultural metaphor for fecundity and wealth.

AppleThink will start with a Helsinki event, where documentation will be made at Malminkartano’s public orchard event on September 8, including the gathering of apples to bring to Latvia. During the following week from September 13-15, the main AppleThink event, a creative camp in Aizpute town will explore the phenomenon of apples. We will start with the process of traditional fermenting, brewing, juicing, and preserving, ending up with experimental investigations: Can an apple be a transmitter of energy? How can one build a ‘bacteria-battery’ from apples-waste? How can apple-electricity signals be interpreted through sonification and visualization? The AppleThink event will also include presentations and discussions by artists, curators, science researchers, and community activists who will be discussing different survival strategies ranging from the concepts of ‘downshifting’ and ‘withdrawal’, to the approach of ‘resilience’ and a ‘techno-ecologies’ perspective. The camp will end with a local outdoor market together with local farmers, where the artefacts created during the creative camp will be put out for symbolic sale-exhibition.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CALL for participation:

We are inviting applications for AppleThink creative camp participants who are interested in trans-disciplinary collaborations. We also welcome proposals for AppleThink workshops and presentations.

Please send your proposals or letter of intent to participate to [email protected], and/or [email protected] (Rasa Šmite).
DEADLINE: August 20, 2012


Bartaku leading a workshop during the Launching Symposium “Art and Renewable Energy Technologies” in Aizpute, August, 2009.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

The AppleThink event takes place in the framework of the European partnership project ‘Survival Kit’. The outcomes of the AppleThink creative camp will be presented publicly during the Art+Communication Festival conference titled ‘Art of Resilience’ which will take place in Riga, October 4-6, 2012.

AppleThink is a collaboration between The Center for New Media Culture RIXC, The Latvian Centre for Contemporary Art and Residency Centre SERDE from Latvia, as well as Pixelache Helsinki from Finland.

 

AICINĀJUMS PIETEIKT DALĪBU:

ĀBOĻOŠANA
Radošā nometne Aizputē, 13. – 15. septembris, 2012

“Āboļošana” ir radošs starpdisciplinārs pasākums, kas risina tēmu par āboliem un to daudzveidīgajām izmantošanas iespējām pēc ražas novākšanas. Mākslinieki, kas reiz aizrautīgi tiecās izzināt digitālās pasaules robežas, šodien ir ieinteresēti pētīt izdzīvošanas taktikas un pielāgošanās spējas, kādas ir bijušas dažādos laikos un dažādās kultūrās. Ilgtspējīgas nākotnes meklējumos šīs jaunās mākslas tendences izmanto metodes un tehnikas, kas sakņojas vēsturiskās un tradicionālās kultūrās, vienlaikus adaptējot, miksējot un kombinējot tās ar jaunajām tehnoloģijām, zinātniskās pētniecības pieeju, kā arī ar urbāno un agrāro kopienu mūsdienu praksēm.

Āboli ir vieni no ražas ziņā visbagātīgākajiem, tajā pašā laikā – vieni no nepietiekami izmantotajiem resursiem Latvijā un citās bijušo “kolhozu zemēs”. “Āboļošanas” pasākums tiecas rast jaunu pieeju, kā paskatīties uz mums tik pierastajiem āboliem no pēc iespējas dažādākām perspektīvēm. “Āboļošanas” radošā nometne pulcēs starptautisku starpdisciplināru dalībnieku grupu, kas dalīsies savās zināšanās un pieredzē, uzlūkojot ābolus gan kā “īstu” ēdienu un enerģijas resursu, gan kā simbolisku metaforu ražībai un pārpilnībai.

“Āboļošana” aizsāksies Helsinkos, kur 8. septembrī tiks dokumentēti Malminkartano notiekošie rudens ražas svētki, kā arī tiks ievākta Somijas ābolu raža vešanai uz Latviju. Nedēļu vēlāk – no 13. līdz 15. septembrim Aizputē norisināsies “Āboļošanas” galvenais pasākums – radošā nometne, kuras uzmanības centrā būs viss par un ap āboliem. Radošās darbnīcas Aizputē sāksies ar tradicionālākiem procesiem – sulu spiešanu, raudzēšanu, vīna brūvēšanu un konservēšanu. Turpinājumā notiks pievēršanās arī eksperimentālākiem meklējumiem: Vai āboli var būt enerģijas avots? Kā varētu uzbūvēt “baktēriju bateriju” no ābolu pārpalikumiem? Kā “ābolu elektrības” signāls var tikt interpretēts vizualizācijā un sonifikācijā? “Āboļošanas” ietvaros norisināsies arī prezentācijas un diskusijas, kurās piedalīsies mākslinieki, kuratori, zinātnieki un pētnieki, kā arī lokālās kopienas aktīvisti. Tiks diskutēts par dažādām izdzīvošanas stratēģijām un konceptiem, sākot ar “downshifting” un “withdrawal” līdz “pielāgošanās mākslai” un “tehno-ekoloģijām”.
Radošā nometne noslēgsies ar brīvdabas tirdziņu, kurā līdzās āboliem un vietējo zemnieku saražotajai produkcijai, simboliskā izstādē-pārdošanā varēs iegādāties “Āboļošanas” radošajās darbnīcās tapušos artefaktus.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aicinājums pieteikt dalību:

Mēs gaidīsim pieteikumus uz “Āboļošanas” radošo nometni no tiem māksliniekiem un teorētiķiem, kam interesē starpdisciplināra sadarbība un “ilgtspējības māksla”.
Dalības veidi ir dažādi – jūs varat pieteikt savu radošo darbnīcas par tēmu “āboli kā resurss”, prezentāciju vai lekciju vai arī vienkārši piedalīties citās “Āboļošanas” radošajās darbnīcās.

Pieteikumus – ar īsu motivācijas vēstuli un īsu biogrāfiju – lūdzu, sūtiet uz e-pasta adresi: [email protected] vai [email protected] (Rasa Šmite).
PIETEIKŠANĀS: līdz 20. augustam, 2012


Residency Centre SERDE – the big common working / presentation / lecture room. Photo from here.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“Āboļošana” ir sadarbības projekts, ko realizē Jauno mediju kultūras centrs RIXC, Laikmetīgās mākslas centrs un Mākslinieku rezidenču centrs “Serde” no Latvijas, kā arī Pixelache Helsinki no Somijas. “Āboļošana” notiek Eiropas sadarbības projekta “Survival Kit” ietvaros. Radošās nometnes rezultāti tiks prezentēti plašākai auditorijai festivāla “Māksla+Komunikācijas 2012” konferences “Art of Resilience” (“māksla pielāgoties”) ietvaros Rīgā, no 4. līdz 6. oktobrim, 2012.

 

by Rasa / RIXC