iWeek – International New Media Art Week in Liepaja, Latvia, October 28 – November 4, 2012

[Informācija latviski zemāk]

iWeek 2012

This year iWeek is a satellite event of festival ART+COMMUNICATION with the theme “Art of Resilience”. iWeek will be held in Liepaja from October 28th until November 4th.

Today art is leaving its autonomous position behind the society’s quest for a sustainable future. Artists who once were in vanguard of exploring digital frontiers, today again are among the first ones who are actively engaged in looking for other ways how to make the world more sustainable.

Resilience is one of the key tactics that helps people to undergo unstable, uncertain times. The idea of a resilience will be used as a guiding theme and as a point of departure for the festival discussions with which we aim at fostering deeper understanding of social, cultural and ecological, as well as technological sustainability issues.

We are questioning: How to enhance resilience – our capability to cope with today’s complex situation that has occurred in the result of rapid ‘techno-sciences’ development? Does art play a role of a ‘catalyst’ in this quest for sustainability, if it keeps actively establishing new connections with other fields – science and technology, architecture and design, rural infrastructure development and urban planning, social networking and global engineering? How these emergent art practices that are bridging not only different fields but also exploiting resilience experiences from different times and different cultures, are contributing towards developing a successful scenario for the future world?

PROGRAMME:
Sunday, 28th October
18:00 : iWeek Opening Event hosted by Art Research Lab (MPLab) and New Media Art students /at MPLab space (basement of Kurmajas prospekts 13, Liepaja)

Monday, 29th October
10:00-17:00: Monday to Thursday workshops by Kristaps Grundšteins (LV), Andrew McKenzie (UK), Max Neupert (DE), Adri Schokker (NL) /at MPLab, Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
19:00:Talk and Show: Max Neupert (Bauhaus University, DE) /at MPLab

Tuesday, 30th October
10:00 – 17:00: Workshops at MPLab
19:00: Talk and Show: Kristaps Grundšteins (Liepaja University, LV) /at MPLab

Wednesday, 31st October
10:00 – 17:00: Workshops at MPLab
19:00: Talk and Show: Albert van der Kooij (Academy of Popculture, NL) /at MPLab

Thursday, 1st November
10:00 – 17:00: Workshops at MPLab
18:00 – 08:00 (02.11.12): Performance “ ””” “: result of workshop “ ””” “ led by Andrew McKenzie
19:00: Exhibition: results of Workshops led by Kristaps Grundšteins, Max Neupert, Adri Schokker /at MPLab
20:00: Performance programm: Multichannel sound performance by Mārtiņš Roķis, “Nonsenss” alliance and Liepajas university New Media Art students performances.

Friday, 2nd November
10:00 workshop “SuperCollider 3” by Mārtiņš Roķis
10:00 workshop “Addition Art” led by Jenne-Pieter Stiemsma and Mark Buitenwerf (Academy of Visual Arts, Design and Pop Culture, MINERVA, NL)
12:00 : Seminar on future collaborations /at MPLab

Saturday – Sunday, 3rd – 4th November
12:00 – 18:00: Exhibition (results of Workshops led by Kristaps Grundšteins, Max Neupert, Adri Schokker) /at MPLab


Mārtiņa Roķa performance | Performance by Mārtiņš Roķis.

iWeek 2012

Šogad iWeek ir satelītpasākums festivālam MĀKSLA+KOMUNIKĀCIJA par tēmu “māksla pielāgoties” (Art of Resilience). iWeek norisināsies Liepājā no 28. oktobra līdz 4. novembrim.

Šodien māksla zaudē savu autonomo pozīciju aiz sabiedrības ilgtspējīgas nākotnes meklējumiem. Mākslinieki, kas reiz pētīja digitālā robežas, šodien ir starp pirmajiem, kas aktīvi piedalās ilgstpējīgas nākotnes veidošanā.

Pielāgošanās ir viena no pieejām, kas ļauj cilvēkiem pārvarēt nestabilus, nedrošus laikus. Ideja par pielāgošanos kalpos kā galvenais vadmotīvs festivāla izraisītajām diskusijām, kas cerams cilvēkos ieviesīs dziļāku izpratni par sociālām, kulturāmām, ekoloģiskām kā arī tehnoloģiskām ilgtspējas problēmām.

Mēs jautājam: Kā mēs varam uzlabot mūsu spēju pielāgoties mūsdienu kompleksajai tehno-ekoloģiskajai situācijai. Vai māksla spēlē aktīvā reaģenta lomu šajos ilgtspējības meklējumos, ja tā aktīvi veido jaunas saiknes ar zinātni un tehnoloģiju, arhitektūru, dizainu, lauku infrastruktūru, pilsētas plānošanu, sociālos tīklus un globālos risinājumus. Kā tieši šie mākslas risinājumi, kas ne tikai savieno dažādas darbības sfēras un atsaucas uz dažādām pieredzēm no citiem laikiem un kultūrāmm, palīdz izveidot veiksmīgu nākotnes scenāriju?

PROGRAMMA:
Svētdien, 28. oktobrī
18:00 : Mākslas Pētījumu laboratorijas (MPLab) un Jauno Mediju Mākslas studentu sagatavots iWeek atklāšanas pasākums. Programmu papildinās studentu un absolventu performanču programma. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorijā, Kūrmājas prospektā 13., Liepājā.

Pirmdien, 29. oktobrī
10:00-17:00: Līdz pat ceturtdienai studenti, jaunie mākslinieki un citi interesenti strādās radošajās darbnīcās: Kristapa Grundšteina(LV) Endrjū Makenzija (Andrew McKenzie, UK), Maksa Noiperta (Max Neupert, DE), Edrī Šokera (Adri Schokker, NL) vadībā. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.
19:00:Talk and Show lekcija: Makss Noiperts (Bauhaus-Universität Weimar, Vācija). Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.

Otrdien, 30. oktobrī
10:00 – 17:00: Radošās darbnīcas. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.
19:00: Talk and Show lekcija: Kristaps Grundšteins (Liepājas Universitāte, Latvija). Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.

Trešdien, 31. oktobrī
10:00 – 17:00: Radošās darbnīcas. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.
19:00: Talk and Show lekcija: Alberts van der Koijs (Albert van der Kooij, Academie voor Popcultuur, Nīderlande). Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.

Ceturtdien, 1. novembrī
10:00 – 17:00: Darbnīcas: Kristapa Grundšteina, Endrjū Makenzija, Maksa Noiperta, Edrī Šokera vadībā. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.
18:00 – 08:00 (02.11.12): Performance “ ””” “ (Endrjū Makenzija vadītās Darbnīcas “ ””” “ rezultāts)
19:00: Izstāde: Kristapa Grundšteina, Maksa Noiperta, Edrī Šokera vadīto darbnīcu rezultāti. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.
20:00: Performanču programma: Mārtiņa Roķa multikanālu skaņas performance, apvienības “Nonsenss” un LiepU jauno medju mākslas studentu performances

Piektdien, 2. novembrī
10:00: Mārtiņa Roķa radošā darbnīca “SuperCollider 3”
10:00: Jenne-Pieter Stiemsma un Mark Buitenwerf (Design and Pop Culture, MINERVA, NL) radošā darbnīca “Addition Art”.
12:00: Seminārs par nākotnes sadarbību. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.

Sestdien – Svētdien, 3. – 4. novembrī

12:00 – 18:00: Izstāde: Kristapa Grundšteina, Maksa Noiperta, Edrī Šokera vadīto darbnīcu rezultāti. Darbības vieta: Mākslas Pētījumu laboratorija.